Bơm định lượng Hana

Tốc độ dòng:

BL 1.5:  1.5 lít/giờ(0.4 gallon/giờ) ở 13 bar (188.5 psi)

BL 3   : 2.9 lít/giờ (0.8 gallon/giờ) ở 8 bar (116 psi)

BL 5   : 5,0 lít/giờ (1,3 gallon/giờ) ở 7 bar (101,5 psi)                                    

BL 10 : 10,8 lít/giờ (2,9 gallon/giờ) ở 3 bar (43,5 psi)

BL 15 :  15 lít/giờ (4.0 gallon/giờ) ở 1 bar (14.5 psi)

BL 20 : 18,3 lít/giờ (4,8 gallon/giờ) ở 0,5 bar (7,4 psi)

            Có thể điều chỉnh từ 0 đến 100% công suất bơm cực đại

-     Nguồn điện: 220/240V; 50-60 Hz

-     Điều kiện làm việc: 0 - 500C (32-1220F)

-     Độ ẩm tương đối cực đại

-     Bề mặt bảo vệ: IP65

-     Khối lượng: 3kg

-     Kích thước: 194 x 165 x 121 mm

    Cung cấp bao gồm: Máy chính, dây bơm, van hút, van đẩy, hướng dẫn sử dụng.

Công suất: 1.5, 3, 5, 10, 15, 20 lít/giờ

 Hãng sản xuất: Hanna – Italya