Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

 Tuỳ thuộc vào nguồn nước thải các ngành như: Chế biến thuỷ sản, Dệt nhuộm, Bao bì giấy – giấy bột, Chế biến thực phẩm, Giày da, Cao su, Giết mổ gia súc, Khu đô thị, Bệnh viện, Trung tâm thương mại... Chúng tôi tư vấn, thiết kế, lắp đặt qui trình nước xả thải đạt TCVN Loại A, B, C phù hợp theo yêu cầu của Quý khách hàng. Với những phương pháp hoá lý, sinh học theo công nghệ hiện đại nhất.

-     Bảo trì các hệ thống, thiết bị theo yêu cầu của Quý khách hàng.