Hoá chất chống cáu cặn hệ thống RO - Atatreat 3060

Mô tả và ứng dụng:

 Atatreat - 3060 là hỗn hợp của các phosphate hữu cơ, được sử dụng nhằm hạn chế sự kết tủa các muối caxi cacbonate, caxi sulphate và bari sulphate nhờ làm tăng khả năng hoà tan các muối này và làm giảm sự tắc nghẽn của cặn sắt. Atatreat - 3060 là một chất chống tắc nghẽn rất hiệu quả trong môi trường nước lợ cũng như nước mặn cao nhằm bảo vệ lớp màng thẩm thấu ngược và các thiết bị.

 Đặc điểm:

Cảm quan: dạng lỏng, không màu.

pH ( Dung dịch 1%, 250C): 10 - 11.5

Tỷ trọng: 1.2 ± 0.02

 Liều lượng:

ATATREAT - 3060 được đưa vào cùng với nước cấp cho hệ thống RO bằng bơm định lượng. Liều lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng của nước cấp, công suất cũng như thông số vận hành.

 Thao tác:

Khi thao tác với hoá chất ATATREAT - 3060 nên mặc đồ bảo hộ, đeo mắt kính và găng tay. Tránh tiếp xúc với mắt, da và quần áo.

Trường hợp bị hoá chất văng vào mắt thì rửa thật nhiều bằng nước và đi ngay đến bác sĩ.

 Bao bì:

Thùng nhựa 25kg.