Hoá chất tẩy cáu cặn hữu cơ màng RO - Atatreat 6500

Mô tả và ứng dụng:

Atatreat 6500 là hỗn hợp tẩy rửa các chất hữu cơ, vi sinh bám trên bề mặt màng RO. Hỗn hợp này có tính chất đệm, pH luôn ổn định và  phục hồi chức năng lọc rất cao cho tất cả các loại màng RO.

Tính chất:

Cảm quan: Chất lỏng, không màu.

pH (Dung dịch 1%, 250C) : 10 - 11

Tỷ trọng: 1.18 ± 0,02

Phụ gia: 1%.

Liều lượng:

Atatreat 6500 được đưa vào cùng với nước cấp cho hệ thống lọc RO bằng bơm chuyên dụng. Liều lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào độ dày lớp cáu cặn và công suất của hệ thống lọc RO mà cung cấp theo lượng phù hợp.

Thao tác:

Khi thao tác với hoá chất Atatreat 6500 nên mặc đồ bảo hộ, đeo mắt kính và găng tay. Tránh tiếp xúc với mắt, da và quần áo.

Trường hợp bị hoá chất văng vào mắt thì rửa thật nhiều bằng nước và đi ngay đến bác sĩ.

Bao bì:

Thùng nhựa 25kg.