Van điều khiển Pentair

Xuất xứ  : nhập khẩu từPentair-water (USA)

Công dụng : vận hành bình lọc tự động

Điều khiển : lập trình theo lưu lượng Q hoặc thời gian T.

Công nghệ : mạch điều khiển điện tử.

 

 

Mã hàng

Đặc điểm

 7000FT

 Tái sinh theo T, Q<8m3/h, D42, display, program

 7000ST

 Tái sinh theo T, Q<8m3/h, D42, display, program

 7000SM

 Tái sinh theo Q, Q<8m3/h, D42, display, program

 9500SM

 Tái sinh theo Q, Q=10m3/h, D49, cho 2 bình

 2900FT

 Tái sinh theo T, Q=24m3/h, D60, cho nhiều bình

 2900ST

 Tái sinh theo T, Q=24m3/h, D60, cho nhiều bình

 2900SM

 Tái sinh theo Q, Q=24m3/h, D60, cho nhiều bình

 3900FT

 Tái sinh theo T, Q=57m3/h, D90, cho nhiều bình

 3900ST

 Tái sinh theo T, Q=57m3/h, D90, cho nhiều bình