Tẩy cáu cặn lò hơi, tháp giải nhiệt, máy làm lạnh,...

Trước khi tẩy
Sau khi châm hoá chất tẩy Atatreat 1020
 1. Tẩy cáu cặn và bảo trì hệ thống lò hơi, tháp giải nhiệt, máy làm lạnh:

  1. Tác hại do hệ thống bị đóng cáu cặn:
   • Tiêu hao nhiên liệu vượt định mức cho phép do hệ số truyền nhiệt giảm.
   • Ngừng sản xuất do thời gian bảo trì, sửa chữa hệ thống tăng.
   • Chi phí bảo trì, sửa chữa tăng cao.
   • Chi phí đầu tư thiết bị tăng do tuổi thọ hệ thống giảm.
   • Gây nguy hiểm (có thể thiệt hại tài sản, con người) do: nổ lò hơi, áp suất tháp giải nhiệt tăng cao,…

​​​​​​2. Một số hình ảnh sau tẩy:

  

 

 

Thông tin liên quan