Xử Lý Nước Sản Xuất

Tuỳ thuộc vào nguồn nước thô (nước mặt, nước mặn, nước nhiễm phèn, nước có hàm lượng Ca2+, Mg2+ cao…), mục đích sử dụng... Chúng tôi tư vấn, thiết kế, lắp đặt theo công nghệ hiện đại phù hợp với tình hình sản xuất của Quý công ty.