Hoá chất bảo trì cho lò hơi AT-102

    

Sử dụng hoá chất AT-102
Không sử dụng hoá chất

Mô tả sản phẩm:

AT-102 là hỗn hợp polymer có tính ức chế ăn mòn và cáu cặn trong nồi hơi. Hợp chất tổng hợp này có ngưỡng xử lý cao, có tính khuếch tán và càng hoá, do đó ngăn cản được sự kết tinh của độ cứng và ăn mòn, kể cả ăn mòn do oxy.

AT-102 bao gồm các hỗn hợp phosphorus hữu cơ, polymer chống cáu, chất khuếch tán, chất càng hoá, chất nâng kiềm và chất khử oxy. Bản thân hỗn hợp này có độ bền nhiệt và phân ly rất ổn định. 

AT-102 có tính thích nghi linh hoạt trong liều lượng và rất dễ kiểm soát.

Tính chất:

Cảm quan: dạng lỏng, không màu.

pH ( Dung dịch 1%, 250C): 12

Tỷ trọng: 1.1 ± 0.02

Liều lượng:

Hoá chất bảo trì cho lò hơi AT-102 được đưa vào cùng với nước cấp cho nồi hơi bằng bơm định lượng. Liều lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào độ cứng, nhiệt độ của nước cấp và công suất của nồi hơi.

Thao tác:

Khi thao tác với hoá chất AT-102 nên mặc đồ bảo hộ, đeo mắt kính và găng tay. Tránh tiếp xúc với mắt, da và quần áo.

Trường hợp bị hoá chất văng vào mắt thì rửa thật nhiều bằng nước và đi ngay đến bác sĩ.

Bao bì:

Thùng nhựa 25kg.