Hoá chất tẩy dầu, tạo màng bảo vệ lò hơi mới AT-200

Sử dụng hoá chất AT-200

Sử dụng hoá chất AT-200

*  Mô tả và ứng dụng:

AT-200 là hỗn hợp polymer có tính ức chế ăn mòn và kiềm hoá cho lò hơi. Hợp chất tổng hợp này loại bõ dầu mỡ, gỉ sét và tạo lớp màng bảo vệ hệ thống ống lò hơi mới trước khi đưa vào sử dụng.
 AT-200 có tính thích nghi linh hoạt trong liều lượng và rất dễ kiểm soát.

*  Tính chất:

- Cảm quan: dạng lỏng, không màu.
- pH ( Dung dịch 1%, 250C): 10 - 13
- Tỷ trọng: 1.1 ± 0.02

*  Liều lượng:

  AT-200 được đưa vào cùng với nước cấp cho lò hơi bằng bơm định lượng. Liều lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào công suất của lò hơi.

*  Thao tác:

- Khi thao tác với hoá chất AT-200 nên mặc đồ bảo hộ, đeo mắt kính và găng tay. Tránh tiếp xúc với mắt, da và quần áo.
- Trường hợp bị hoá chất văng vào mắt thì rửa thật nhiều bằng nước và đi ngay đến bác sĩ.
*  Bao bì:
- Thùng nhựa 25kg.