Hoá chất Chống Ăn Mòn Và Tẩy Cáu Cặn Cho Lò Hơi AT-106

Sử dụng hoá chất AT-106
Không sử dụng hoá chất

          

*  Mô tả và ứng dụng:

  AT-106 là hỗn hợp lỏng gồm chất khuếch tán polymer có tác dụng làm tăn khả năng khuếch tán cho nước cấp và làm tan cáu cặn trong lò hơi (trừ cáu Silica). Hợp chất này cũng đồng thời có tính ức chế ăn mòn, không cho cáu cặn đóng trở lại trong nồi hơi và ngăn cản các chất rắn cuốn theo hơi nước.

*  Tính chất:

- Cảm quan: dạng lỏng, không màu.

- pH ( Dung dịch 1%, 250C): 12

- Tỷ trọng: 1.1 ± 0.02

*  Liều lượng:

  AT-106 được đưa vào ống nước cấp cho nồi hơi bằng bơm định lượng. Liều lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào độ cứng và nhiệt độ của nước cấp, công suất của nồi hơi và độ dày của lớp cáu cặn.

*  Thao tác:

- Khi thao tác với hoá chất AT-106 nên mặc đồ bảo hộ, đeo mắt kính và găng tay. Tránh tiếp xúc với mắt, da và quần áo.

- Trường hợp bị hoá chất văng vào mắt thì rửa thật nhiều bằng nước và đi ngay đến bác sĩ.

*  Bao bì:

- Thùng nhựa 25kg.