Hoá chất Chống Ăn Mòn và Đóng Cặn Cho Cooling tower AT-2000

Mô tả và ứng dụng:

AT-2000 là hoá chất tổng hợp dùng để kiểm soát sự ăn mòn, đóng cáu và hôi thối trong các hệ thống tuần hoàn hở làm mát bằng nước. AT-2000 chứa các chất hữu cơ ức chế cáu cặn rất hiệu quả, các chất polymer khuếch tán giúp chông hôi thối trong hệ thống. AT-2000 cũng có các chất ức chế ăn mòn đa năng giúp chống lại sự ăn mòn và bảo vệ nhiều kim loại khác nhau như: sắt, đồng, nhôm và các hợp kim của chúng.    AT-2000 là hoá chất tổng hợp thế hệ mới không chứa Cromate, kẽm hoặc các kim loại nặng.

Tính chất:

Cảm quan: dạng lỏng, màu vàng.

pH ( Dung dịch 1%, 250C): 7 – 9

Tỷ trọng: 1.1 ± 0.02

Liều lượng:

Liều lượng thực tế phụ thuộc vào kiểu hệ thống, chất lượng nước cấp bổ sung và chế độ vận hành.

Thao tác:

AT-2000 có tính kiềm vừa phải nên chỉ áp dụng các biện pháp thông thường khi thao tác. Tránh để hoá chất rơi vào mắt hoặc tiếp xúc lâu với da. Không được nuốt vào cơ thể.

Bao bì:

Thùng nhựa 25kg.