Hoá chất Chống Ăn Mòn Và Đóng Cặn Cho Hệ Thống Lạnh (Chiller) AT-1600

Sử dụng hoá chất AT-1600

 

Không sử dụng hoá chất

 

 Mô tả và ứng dụng:

AT-1600 là hoá chất dùng để kiểm soát sự ăn mòn và đóng cáu trong các hệ thống nước lạnh tuần hoàn kín.

 AT-1600 có chứa chất ức chế ăn mòn và các polymer khuếch tán dùng để kiểm soát sự đóng cáu thường phát sinh trong hệ thống này.

Tính chất:

Cảm quan: dạng lỏng, màu vàng.

pH ( Dung dịch 1%, 250C): 7 – 9

Tỷ trọng: 1.1 ± 0.02

Liều lượng:

Liều lượng thực tế phụ thuộc vào tình trạng hệ thống và chất lượng guồn nước cấp. Nên vệ sinh sạch hệ thống và thay nước mới trước khi châm hoá chất. Hãy liên hệ với nhà cung cấp để được tư vấn cụ thể.

Thao tác:

AT-1600 có tính kiềm vừa phải nên chỉ cần áp dụng các biện pháp thông thường khi thao tác. Tránh rơi vào mắt hoặc tiếp xúc lâu với da. Tránh nuốt vào cơ thể.

Bao bì:

Thùng nhựa 25kg.