Hoá chất Chống Vi Sinh và Vi Khuẩn Cho Hệ Thống Làm Lạnh Kín AT-2200

Mô tả và ứng dụng:

AT-2200 là hoá chất có hiệu quả tác dụng rộng với vi sinh, vi khuẩn tạo nhờn và vi khuẩn Sulphate trong các hệ thống làm lạnh tuần hoàn kín.

Tính chất:

Cảm quan: dạng lỏng, màu vàng.

pH ( Dung dịch 1%, 250C): 7 – 9

Tỷ trọng: 1.1 ± 0.02

Liều lượng:

Liều lượng thực tế phụ thuộc vào kiểu hệ thống, chế độ vận hành. Nên làm vệ sinh toàn bộ hệ thống trước khi châm hoá chất.

Thao tác:

Khi thao tác với hoá chất phải mặc đồ bảo hộ, găng tay và mắt kính. Tránh để hoá chất rơi vào mắt, da và quần áo. Tránh hít phải hoá chất. Độc đối với cá.

Bao bì:

Thùng nhựa 25kg.