Hoá chất Chống vi Sinh và Rêu Tảo Cho Tháp Giải Nhiệt (Cooling tower) AT-1200

*  Mô tả và ứng dụng:

   AT-1200 là hoá chất chống vi sinh rất hiệu quả và kinh tế, dùng để kiểm soát vi sinh trong các hệ thống tháp giải nhiệt. Diệt được nhiều dạng vi sinh, kể cả các loại vi khuẩn tạo nhờn và rêu tảo.

*  Tính chất:

- Cảm quan: dạng lỏng, màu vàng.
- pH ( Dung dịch 1%, 250C): 7 – 9
- Tỷ trọng: 1.1 ± 0.02

*  Liều lượng:

- Liều lượng thực tế phụ thuộc vào kiểu hệ thống, chế độ vận hành và môi trường nơi đặt hệ thống.
-  AT-1200 được châm vào hệ thống gián đoạn bằng tay hoặc bằng bơm định lượng.

*  Thao tác:

- Khi thao tác với hoá chất phải mặc đồ bảo hộ, găng tay và mắt kính. Tránh để hoá chất rơi vào mắt, da và quần áo.
- Tránh hít phải hoá chất.

*  Bao bì:

- Thùng nhựa 25kg.